Monitorul Oficial
nr. 749/5 noiembrie 2007

Publicare
  1.   L. nr.286/29-10-2007 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
-
  2.   D. nr.940/26-10-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
-
  3.   L. nr.287/29-10-2007 
LEGE pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar
-
  4.   D. nr.941/26-10-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar
-
  5.   L. nr.288/29-10-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
-
  6.   D. nr.942/26-10-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
-
  7.   L. nr.289/29-10-2007 
LEGE privind instituirea Zilei Învățătorului
-
  8.   D. nr.943/26-10-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Învățătorului
-
  9.   D. nr.944/26-10-2007 
DECRET pentru numirea unui judecător
-
  10.   H.G. nr.1.283/17-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Convenției administrative dintre Ministerul Internelor și Reformei Administrative al României și Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind modalități practice de aplicare simplificată a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 referitor la stabilirea criteriilor și mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil pentru examinarea cererii de azil depuse "n unul dintre statele membre de un cetățean al unei țări terțe, semnată la Innsbruck la 13 iulie 2007
-
  11.   H.G. nr.1.322/31-10-2007 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  12.   H.G. nr.1.323/31-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
  13.   H.G. nr.1.333/31-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2007 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2007
-
  14.   H.G. nr.1.334/31-10-2007 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru județul Dolj
-
  15.   H.G. nr.1.335/31-10-2007 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județele Bacău, Galați, Vaslui și Vrancea în luna septembrie 2007
-
  16.   Decizie nr.1/30-10-2007 (A.N.Î.T.P.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane privind aprobarea Programului de interes național pentru îmbunătățirea activităților de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane și a Metodologiei de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de interes național
-
  17.   O. nr.1.648/22-10-2007 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administrației Fondului pentru Mediu
-


Marți, 23 iulie 2024, 06:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.