Monitorul Oficial
nr. 756/7 noiembrie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.711/13-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  2.   D.C.C. nr.716/13-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 54 și art. 55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului
V
  3.   D.C.C. nr.855/09-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
V
  4.   D.C.C. nr.859/09-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă
V
  5.   D.C.C. nr.860/09-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 612 din Codul civil
V
  6.   O.U.G. nr.122/31-10-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004
-
  7.   H.G. nr.1.314/24-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naționale privind aderarea la spațiul Schengen
A
  8.   O. nr.206/29-10-2007 (A.N.R.S.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local
-
  9.   O. nr.207/29-10-2007 (A.N.R.S.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local
-
  10.   O. nr.909/31-10-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemei de plăți directe pe suprafață pentru culturi energetice
-
  11.   O. nr.2.436/22-10-2007 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului cu privire la organizarea unei sesiuni speciale a testelor naționale pentru absolvenții gimnaziului de până în anul 2007 inclusiv
-


Duminică, 21 aprilie 2024, 04:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.