Monitorul Oficial
nr. 759/8 noiembrie 2007

Publicare
  1.   L. nr.296/02-11-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
  2.   D. nr.956/31-10-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
  3.   D. nr.957/02-11-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I
-
  4.   D. nr.958/02-11-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Ofițer
-
  5.   H.C.D. nr.39/05-11-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  6.   H.C.D. nr.40/06-11-2007 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
-
  7.   H.S. nr.47/05-11-2007 
HOTĂRÂRE privind numirea vicepreședintelui Agenției Naționale de Integritate
-
  8.   H.C.C. nr.7/07-11-2007 
Hotărârea nr. 7 din 7 noiembrie 2007 asupra contestației referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului național privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României
-
  9.   D.C.C. nr.852/09-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare
V
  10.   D.C.C. nr.853/09-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 59 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
V
  11.   H.G. nr.1.338/31-10-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru construcția, reparația și amenajarea unor unități de asistență socială
-
  12.   H.G. nr.1.340/31-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire a municipiului Bârlad”, județul Vaslui
-
  13.   H.G. nr.1.341/31-10-2007 
HOTĂRÂRE privind schimbarea clasificării Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din municipiul Constanța
-
  14.   H.G. nr.1.342/31-10-2007 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative a unei părți dintr-un imobil trecut în proprietatea publică a statului
-
  15.   Decizie nr.274/07-11-2007 
DECIZIE privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Tișe Alin Păunel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  16.   O. nr.10.303/01-11-2007 (A.V.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ”Vinalcool Bihor” - S.A. Oradea
-


Marți, 23 iulie 2024, 05:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.