Monitorul Oficial
nr. 898/28 decembrie 2007

Publicare
  1.   L. nr.364/21-12-2007 
LEGE pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
-
  2.   D. nr.1.134/20-12-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
-
  3.   L. nr.365/21-12-2007 
LEGE pentru modificarea art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
-
  4.   D. nr.1.135/20-12-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
-
  5.   L. nr.366/21-12-2007 
LEGE privind instituirea Premiului ”Mehmet Niyazi”
-
  6.   D. nr.1.136/20-12-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea Premiului ”Mehmet Niyazi”
-
  7.   L. nr.367/21-12-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
-
  8.   D. nr.1.137/20-12-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
-
  9.   L. nr.368/21-12-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei părți dintr-un imobil în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București
A
  10.   D. nr.1.138/20-12-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei părți dintr-un imobil în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București
-
  11.   L. nr.369/21-12-2007 
LEGE pentru înființarea comunei Pesac, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Periam
-
  12.   D. nr.1.139/20-12-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Pesac, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Periam
-
  13.   L. nr.370/21-12-2007 
LEGE privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța, în Murfatlar
-
  14.   D. nr.1.140/20-12-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța, în Murfatlar
-
  15.   L. nr.371/21-12-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
-
  16.   D. nr.1.141/20-12-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
-
  17.   L. nr.381/28-12-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
-
  18.   D. nr.1.157/27-12-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
-
  19.   O. nr.211/28-12-2007 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind prorogarea termenului prevăzut în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 299/2006 pentru aprobarea Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor pentru anul 2007
-
  20.   O. nr.212/28-12-2007 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru prorogarea termenului prevăzut în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 300/2006 privind aprobarea Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului pentru anul 2007
-
  21.   O. nr.2.461/21-12-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat și procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark
A
  22.   O. nr.2.462/21-12-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea procedurii de contractare a datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat pe piețele internaționale
-
Rectificare:
  23.   H.G. nr.1.250/17-10-2007 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-
  24.   H.G. nr.1.393/19-11-2007 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-


Miercuri, 01 februarie 2023, 07:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.