Monitorul Oficial
nr. 61/25 ianuarie 2008

Publicare
  1.   H.G. nr.33/09-01-2008 
HOTĂRÂRE privind ieșirea din indiviziune cu suprafețele de teren și construcțiile din domeniul privat al statului, aferente imobilului ”Casa Presei Libere” din municipiul București, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, în prezent aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și, respectiv, în capitalul social al Companiei Naționale a Imprimeriilor ”Coresi” - S.A.
-
  2.   H.G. nr.67/23-01-2008 
HOTĂRÂRE privind indexarea unor venituri ale populației începând cu luna ianuarie 2008
-
  3.   H.G. nr.68/23-01-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
  4.   O. nr.3.007/07-01-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2008
-
  5.   O. nr.39/16-01-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
-
  6.   O. nr.34/17-01-2008 (B.N.R.)
ORDIN privind desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
A


Luni, 20 martie 2023, 17:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.