Monitorul Oficial
nr. 93/6 februarie 2008

Publicare
  1.   Decizie nr.27/01-02-2008 
DECIZIE privind numirea domnului Florin-Ovidiu Dobleagă în funcția de secretar de stat, șeful Departamentului pentru lupta antifraudă din structura Cancelariei Primului-Ministru
-
  2.   O. nr.64/31-01-2008 (M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008
-
  3.   O. nr.171/C/31-01-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române unor persoane
-
  4.   O. nr.184/21-01-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunilor 1.1.a ”Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” Domeniul Major de Intervenție 1.1 - Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM, și 1.3.b ”Sprijin pentru consultanță acordat IMM” - Domeniul Major de Intervenție 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, în cadrul axei prioritare 1 ”Un sistem de producție inovativ și ecoeficient” din cadrul Programului operațional sectorial ”Creșterea competitivității economice” (POS CCE) 2007-2013
-


Joi, 02 februarie 2023, 19:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.