Monitorul Oficial
nr. 132/20 februarie 2008

Publicare
  1.   H.G. nr.139/06-02-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006
A
  2.   Decizie nr.2/14-02-2008 (A.N.Î.T.P.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane privind aprobarea Programului de interes național pentru îmbunătățirea activităților de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane (PIN 1/2008) și a Metodologiei de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de interes național
-
  3.   Decizie nr.36/04-02-2008 (C.N.P.A.D.A.S.)
DECIZIE a președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale privind comisionul și tarifele care se percep de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și de plata pensiilor din sistemul public de pensii
-
  4.   O. nr.67/11-02-2008 (I.S.C.)
ORDIN al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 595/2007
A
  5.   O. nr.90/11-02-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine
-
  6.   O. nr.169/18-01-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind condițiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat
-
Republicare:
  7.   L. nr.218/05-07-2005 
LEGE privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
-
Rectificare:
  8.   H.G. nr.1.147/26-09-2007 
HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-
  9.   D. nr.1.102/10-12-2007 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător
-
  10.   H.G. nr.53/16-01-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române
-


Marți, 16 iulie 2024, 08:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.