Monitorul Oficial
nr. 158/29 februarie 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.88/05-02-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
V
  2.   O.U.G. nr.16/27-02-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
V
  3.   O.U.G. nr.17/27-02-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile și pentru luarea unor măsuri de reglementare a situației juridice a acestora
V
  4.   H.G. nr.193/27-02-2008 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Sorescu Gheorghe în funcția publică de prefect al județului Botoșani
-
  5.   H.G. nr.195/27-02-2008 
HOTĂRÂRE privind organizarea unor manifestări culturale și de diplomație publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internațională a Francofoniei
-
  6.   H.G. nr.196/27-02-2008 
HOTĂRÂRE privind plata contribuției României la bugetul Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI)
-
  7.   H.G. nr.200/27-02-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008 la capitolul 67.01 ”Cultură, recreere și religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli”, articolul 59.11 ”Asociații și fundații”
-
  8.   H.G. nr.209/27-02-2008 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri de asigurare a pazei și protecției la Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” București, cu ocazia organizării, la București, a Summitului NATO
-
  9.   Decizie nr.37/28-02-2008 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Mihăilescu Maria din funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru
-
  10.   O. nr.124/205/21-02,27-02-2008 (M.M.F.E.Ș., M.S.P.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap
-
  11.   O. nr.234/20-02-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la Codul pentru efectuarea în siguranță a transportului mărfurilor și persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.237(82) a Comitetului Securității Maritime din 1 decembrie 2006
-
  12.   O. nr.236/20-02-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.204(81) a Comitetului Securității Maritime din 18 mai 2006
-
  13.   O. nr.456/C/19-02-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   Listă/29-02-2008 
LISTA asociațiilor și fundațiilor care beneficiază de subvenții de la bugetul Consiliului Local Reșița pentru anul 2008
i
Rectificare:
  15.   L. nr.44/17-03-2005 
LEGE pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România și Institutul de Credit pentru Reconstrucție - Germania, semnat la București la 18 februarie 2004 și, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanțării programului de creditare pentru întreprinderi mici și mijlocii - proiectul "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii" (etapa a 3-a)
-


Joi, 09 februarie 2023, 14:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.