Monitorul Oficial
nr. 203/17 martie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.26/12-03-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
V
  2.   O.U.G. nr.27/12-03-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
A
  3.   H.G. nr.239/05-03-2008 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării ”Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 și km 495+800” din cadrul obiectivului de investiție ”Varianta de ocolire Domașnea”
-
  4.   H.G. nr.252/05-03-2008 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun aflat în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Tulcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   H.G. nr.261/05-03-2008 
HOTĂRÂRE privind înființarea de lectorate de limba română, acordarea indemnizațiilor și a altor sume lunare pentru lectorii români care predau cursuri de limbă, literatură și civilizație românească la universități din străinătate
A


Marți, 23 iulie 2024, 05:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.