Monitorul Oficial
nr. 322/23 aprilie 2008

Publicare
  1.   H.S. nr.14/21-04-2008 
HOTĂRÂRE pentru alegerea unui vicepreședinte al Senatului
-
  2.   D. nr.457/18-04-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I
-
  3.   D. nr.458/18-04-2008 
DECRET privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informații
-
  4.   D. nr.459/18-04-2008 
DECRET privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informații
-
  5.   O.U.G. nr.45/16-04-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
V
  6.   O.U.G. nr.47/21-04-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
A
  7.   H.G. nr.433/16-04-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
A
  8.   H.G. nr.444/21-04-2008 
HOTĂRÂRE privind organizarea la București, în perioada 12-13 mai 2008, a celei de a XI-a întâlniri a Grupului de lucru pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală din cadrul Inițiativei pentru Apă a Uniunii Europene (EECCA - EUWI)
-
  9.   H.G. nr.451/21-04-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenției unitare acordate pentru acțiuni de ecologizare Societății Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare
-
  10.   O. nr.1.129/C/15-04-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
-
  11.   O. nr.52/16-04-2008 (C.N.V.M.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2008 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
-


Vineri, 09 decembrie 2022, 17:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.