Monitorul Oficial
nr. 323/24 aprilie 2008

Publicare
  1.   D. nr.460/21-04-2008 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  2.   D. nr.461/21-04-2008 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  3.   O.U.G. nr.46/16-04-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
A
  4.   H.G. nr.411/16-04-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor
-
  5.   H.G. nr.434/21-04-2008 
HOTĂRÂRE privind organizarea și desfășurarea în România, în perioada 5-6 mai 2008, a reuniunii Grupului tehnic de lucru al Comitetului pentru Fondul Social European, constituit în baza art. 147 din Tratatul privind înființarea Comunității Europene
-
  6.   H.G. nr.445/21-04-2008 
HOTĂRÂRE privind organizarea la București, în perioada 13-16 mai 2008, a Conferinței Wilton Park cu tema "Energy Security in the European Union: Green Linkages and the Black Sea Synergy"
-
  7.   H.G. nr.448/21-04-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin diminuarea suprafeței unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Bacău
-
  8.   H.G. nr.450/21-04-2008 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea zilei de 2 mai 2008 ca zi liberă
-
  9.   Decizie nr.83/22-04-2008 
DECIZIE privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activității de Previziune
A
  10.   Decizie nr.84/22-04-2008 
DECIZIE privind numirea Consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
-
  11.   O. nr.29/28-03-2008 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire și control al rabiei la animale domestice și sălbatice
-


Joi, 23 martie 2023, 06:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.