Monitorul Oficial
nr. 340/2 mai 2008

Publicare
  1.   L. nr.98/29-04-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
  2.   D. nr.470/25-04-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
  3.   L. nr.99/29-04-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
A
  4.   D. nr.471/25-04-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
-
  5.   H.G. nr.455/21-04-2008 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor Agenția Națională de Administrare Fiscală Autoritatea Națională a Vămilor
-
  6.   O. nr.460/25-04-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative pentru alocarea sumelor în vederea compensării creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006
-
  7.   O. nr.1.311/25-04-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale
A
  8.   H. nr.23/15-04-2008 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate privat
-
  9.   Decizie nr.3/16-02-2008 (C.Med.D.)
DECIZIE privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv medicul specialist și medicul primar în stomatologie generală
A


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 01:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.