Monitorul Oficial
nr. 347/6 mai 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.404/10-04-2008 
DECIZIA nr. 404 din 10 aprilie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  2.   D.C.C. nr.415/10-04-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale titlului I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  3.   D.C.C. nr.423/10-04-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 20 alin. (1) și (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  4.   D.C.C. nr.441/15-04-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1.323 din Codul civil și art. 87 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  5.   D.C.C. nr.442/15-04-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 481 din Codul civil
V
  6.   O. nr.519/22-04-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor
A
  7.   O. nr.718/25-04-2008 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite online (prin internet) de către persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare
A
  8.   O. nr.1.312/25-04-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008 privind aprobarea Statutului Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.
-
Republicare:
  9.   L. nr.449/12-11-2003 
LEGE privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
A


Vineri, 19 aprilie 2024, 09:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.