Monitorul Oficial
nr. 392/23 mai 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.62/21-05-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  2.   O.U.G. nr.63/21-05-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
V
  3.   H.G. nr.511/14-05-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. și pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
-
  4.   H.G. nr.512/14-05-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008
-
  5.   H.G. nr.524/21-05-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar național pentru proiectarea și construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, în mediul rural și mic urban, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
A
  6.   H.G. nr.526/21-05-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației Ronald S. Lauder - România ca fiind de utilitate publică
-
  7.   H.G. nr.527/21-05-2008 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea Zilei justiției în anul 2008
-
  8.   H.G. nr.543/21-05-2008 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația din județul Cluj
-
  9.   O. nr.275/14-05-2008 (A.N.R.S.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi
-
  10.   O. nr.321/20-05-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea componenței și a modului de organizare și funcționare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creștere a competitivității produselor agroalimentare
-
  11.   O. nr.1.320/C/13-05-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvență și al conținutului-cadru al citațiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătorești, convocărilor, notificărilor și al altor acte care se publică în acesta și al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare și notificare
-
  12.   O. nr.3.943/08-05-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2008
-
  13.   O. nr.3.984/13-05-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind acreditarea unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală FEG din Ploiești
-
Rectificare:
  14.   H.G. nr.407/16-04-2008 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.