Monitorul Oficial
nr. 419/4 iunie 2008

Publicare
  1.   O. nr.1.038/26-05-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind aprobarea tarifelor și valoarea cotizației de menținere în vigoare a autorizației de punere pe piață, practicate de Agenția Națională a Medicamentului
A
  2.   O. nr.1.353/C/20-05-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
-
  3.   O. nr.1.548/16-05-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunii "Sprijinirea investițiilor pentru interconectarea rețelelor naționale de transport al energiei electrice și gazelor naturale cu rețelele europene" - Domeniul major de intervenție 3 Diversificarea rețelelor de interconectare în vederea creșterii securității furnizării energiei, Axa prioritară 4 "Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE) 2007-2013
A
  4.   O. nr.1.710/30-05-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2008
-
Republicare:
  5.   L. nr.608/31-10-2001 
LEGE privind evaluarea conformității produselor
V


Luni, 06 februarie 2023, 05:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.