Monitorul Oficial
nr. 468/24 iunie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.80/18-06-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
V
  2.   H.G. nr.648/18-06-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
-
  3.   H.G. nr.649/18-06-2008 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Gorj a unor bunuri imobile proprietate publică a statului
-
  4.   H.G. nr.650/18-06-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Sibiu
-
  5.   H.G. nr.651/18-06-2008 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.882/2005 privind înființarea unor institute naționale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură
-
  6.   H.G. nr.655/18-06-2008 
HOTĂRÂRE pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  7.   Decizie nr.126/20-06-2008 
DECIZIE privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Secretariatului General al Guvernului
A
  8.   O. nr.669/19-05-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - AIS "Serviciul de informare aeronautică", ediția 2/2008
A
  9.   O. nr.4.381/09-06-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.943/2008 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2008
-
  10.   Decizie nr.515/11-06-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.
-


Miercuri, 29 martie 2023, 07:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.