Monitorul Oficial
nr. 492/1 iulie 2008

Publicare
  1.   H.S. nr.24/30-06-2008 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
-
  2.   H.S. nr.31/30-06-2008 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
-
  3.   H.G. nr.667/24-06-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.124/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București pe sectorul cuprins între km 2+400 și intersecția cu DN 2"
-
  4.   O. nr.730/19-06-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București, Institutului Național de CercetareDezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța și Institutului Național de CercetareDezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
-
  5.   O. nr.811/25-06-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea lit. c) a art. 3 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară
-
  6.   O. nr.813/25-06-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind procedurile de inspecție și supraveghere a operării navelor de transport produse petroliere, gaze lichefiate și substanțe lichide nocive în terminalele din porturile românești
A
  7.   Listă/01-07-2008 
Lista partidelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus până la data de 30 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1 1 ) din Legea nr. 334/2006, cu modificările și completările ulterioare
-
Rectificare:
  8.   O.U.G. nr.89/04-11-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
V


Vineri, 19 aprilie 2024, 04:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.