Monitorul Oficial
nr. 493/2 iulie 2008

Publicare
  1.   H.S. nr.25/30-06-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului
A
  2.   H.S. nr.26/30-06-2008 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
-
  3.   H.S. nr.27/30-06-2008 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
-
  4.   H.S. nr.28/30-06-2008 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
-
  5.   H.S. nr.29/30-06-2008 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
-
  6.   H.S. nr.30/30-06-2008 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
-
  7.   H.S. nr.32/30-06-2008 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
-
  8.   H.S. nr.33/30-06-2008 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
-
  9.   H.G. nr.606/04-06-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași
-
  10.   H.G. nr.687/24-06-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  11.   H.G. nr.688/24-06-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
-
  12.   O. nr.1.217/426/30-06,23-06-2008 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală
V
  13.   O. nr.1.218/427/30-06,23-06-2008 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2008
-
  14.   O. nr.1.943/19-06-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de întreprinderile mari", aferentă operațiunii a) "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile", axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", aprobată prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 479/2008
-
  15.   O. nr.2.009/30-06-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2008
-
  16.   O. nr.2.220/09-04-2008 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor privind tarifele pentru acordarea atestatelor și avizelor în domeniul impresariatului artistic, precum și pentru înscrierea în Registrul artelor spectacolului
-


Vineri, 19 aprilie 2024, 05:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.