Monitorul Oficial
nr. 531/15 iulie 2008

Publicare
  1.   L. nr.143/10-07-2008 
LEGE pentru completarea art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995
-
  2.   D. nr.749/09-07-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995
-
  3.   L. nr.144/10-07-2008 
LEGE pentru completarea art. 7 din Legea învățământului nr. 84/1995
-
  4.   D. nr.750/09-07-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 7 din Legea învățământului nr. 84/1995
-
  5.   H.G. nr.739/09-07-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 20 februarie 2008 și la Washington la 12 martie 2008, la Acordul de împrumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 iulie 2001
-
  6.   H.G. nr.743/09-07-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu handicap, precum și în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost și persoanelor victime ale violenței în familie și a finanțării acestor programe
-
  7.   H.G. nr.744/09-07-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a IX-a 2008 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor
-
  8.   O. nr.152/558/1119/532/13-02,30-04,09-06,02-07-2008 (M.M.D.D., M.Tr., M.S.P., M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile, al ministrului transporturilor, al ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii L zsn și L noapte , în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006
A
  9.   O. nr.1.256/443/07-07,09-07-2008 (M.S.P., M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru aprobarea componenței și atribuțiilor Comisiei de experți de medicina muncii acreditați de Ministerul Sănătății Publice și de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
A
  10.   O. nr.1.301/500/11-07-2008 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
A
  11.   O. nr.1.861/C/07-07-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
-
  12.   H. nr.08/115/29-06-2008 (C.E.C.C.A.R.)
HOTĂRÂRE pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
-


Luni, 20 mai 2024, 05:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.