Monitorul Oficial
nr. 533/15 iulie 2008

Publicare
  1.   L. nr.141/10-07-2008 
LEGE pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
-
  2.   D. nr.747/09-07-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
-
  3.   L. nr.147/10-07-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A
-
  4.   D. nr.753/09-07-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
  5.   D.C.C. nr.602/20-05-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) și (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
V
  6.   D.C.C. nr.603/20-05-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 13 al Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
V
  7.   H.G. nr.732/09-07-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013
-
  8.   O. nr.113/2.125/10-07-2008 (A.N.R.E., M.E.F.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și al ministrului economiei și finanțelor pentru numirea Comisiei de soluționare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolați
A
  9.   O. nr.871/09-07-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.941/2005 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române referitoare la limitări privind timpul de muncă și de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, ediția 1/2005
V
  10.   O. nr.1.297/10-07-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Listei și prețurilor de decontare ale materialelor sanitare care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2008
-
  11.   O. nr.1.706/1.889/C/30-05,08-07-2008 (M.E.F., M.J.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului justiției privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
A
  12.   O. nr.1.860/C/07-07-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  13.   Listă/15-07-2008 
Completarea listei partidelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus până la data de 30 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 1 iulie 2008
-


Duminică, 21 iulie 2024, 13:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.