Monitorul Oficial
nr. 613/20 august 2008

Publicare
  1.   D.S. nr.8/18-08-2008 
DECIZIE privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
-
  2.   O.G. nr.20/13-08-2008 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
A
  3.   O.G. nr.21/13-08-2008 
ORDONANȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor
-
  4.   H.G. nr.844/13-08-2008 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România
-
  5.   H.G. nr.845/13-08-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Extindere și supraînălțare depozit zgură și cenușă la CET Drobeta-Turnu Severin, etapa a II-a", din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Sucursala "ROMAG-TERMO"
-
  6.   H.G. nr.846/13-08-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Instalația de evacuare în șlam dens a zgurii și cenușii" din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO"
-
  7.   H.G. nr.847/13-08-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Instalații de desulfurare a gazelor arse de la grupurile 1, 3, 5 și 6 de 210 MW de la CTE Mintia"
-
  8.   H.G. nr.852/13-08-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
-
  9.   Decizie nr.159/18-08-2008 
DECIZIE privind trecerea domnului Anghel Ion din funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile în funcția publică de inspector guvernamental
-
  10.   Decizie nr.160/18-08-2008 
DECIZIE privind trecerea domnului Stănișteanu Sergiu Noruț din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
-
  11.   Decizie nr.161/18-08-2008 
DECIZIE privind promovarea temporară a doamnei Rela Nicoleta Ștefănescu în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  12.   Decizie nr.162/18-08-2008 
DECIZIE privind prelungirea promovării temporare a domnului Marius Vasile Iosif Roman în funcția publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
A
  13.   Decizie nr.165/18-08-2008 
DECIZIE privind eliberarea domnului Dan Cristian Georgescu din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
-
  14.   Decizie nr.166/19-08-2008 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Adrian Ciocănea-Teodorescu din funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene
-
  15.   Decizie nr.167/19-08-2008 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Aurel Ciobanu-Dordea din funcția de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene și a Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene, precum și a celorlalte instituții comunitare, și pentru numirea acestuia în funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene
-
  16.   O. nr.942/18-08-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind stabilirea perioadei de organizare a celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de finanțare pentru anul 2008 în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2007
-
  17.   O. nr.990/11-08-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin anexa nr. 1 la Rezoluția MSC.217(82) a Comitetului Securității Maritime din 8 decembrie 2006
-
  18.   O. nr.991/11-08-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, amendat, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.223(82) a Comitetului Securității Maritime din 8 decembrie 2006
-
  19.   O. nr.2.396/11-08-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor prin unitățile Trezoreriei statului
-
  20.   O. nr.6.521/14-08-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007
-
  21.   C.E.D.O./07-02-2008 
Hotărâre din 7 februarie 2008 în Cauza Buttu și Bobulescu împotriva României (nr. 1)
-
  22.   C.E.D.O./07-02-2008 
Hotărâre din 7 februarie 2008 în Cauza Buttu și Bobulescu împotriva României (nr. 2)
-
Rectificare:
  23.   H.G. nr.1.462/06-12-2007 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-
  24.   H.G. nr.603/04-06-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, înscrise în domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
-


Marți, 23 iulie 2024, 06:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.