Monitorul Oficial
nr. 628/29 august 2008

Publicare
  1.   O.G. nr.22/20-08-2008 
ORDONANȚĂ privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
A
  2.   O.G. nr.25/27-08-2008 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
  3.   O.G. nr.26/27-08-2008 
ORDONANȚĂ cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007
-
  4.   O.G. nr.27/27-08-2008 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
V
  5.   O.G. nr.28/27-08-2008 
ORDONANȚĂ privind registrul agricol
-
  6.   H.G. nr.806/31-07-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008
-
  7.   H.G. nr.923/20-08-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Agenției Nucleare
A
  8.   H.G. nr.980/27-08-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agenția Națională pentru Romi
-
  9.   H.G. nr.981/27-08-2008 
HOTĂRÂRE privind rechemarea și numirea unui consul general
-
  10.   Decizie nr.175/27-08-2008 
DECIZIE privind stabilirea atribuțiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  11.   O. nr.1.489/27-08-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind prelungirea valabilității Ordinului ministrului sănătății publice nr. 884/2007 pentru ajustarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
-
  12.   O. nr.1.490/27-08-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanță ai managementului spitalului
-


Duminică, 26 mai 2024, 05:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.