Monitorul Oficial
nr. 680/3 octombrie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.112/24-09-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
V
  2.   O.U.G. nr.118/01-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
-
  3.   O.U.G. nr.121/01-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
A
  4.   H.G. nr.1.188/24-09-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea economică și tehnico-științifică, semnat la București la 2 iunie 2008
-
  5.   H.G. nr.1.189/24-09-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției României la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research
-
  6.   H.G. nr.1.216/01-10-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naționale a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor
-
  7.   H.G. nr.1.225/01-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008
-
  8.   O. nr.1.223/26-09-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 322/2006 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
A
  9.   O. nr.2.520/C/30-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
-


Luni, 20 martie 2023, 18:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.