Monitorul Oficial
nr. 710/20 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.175/10-10-2008 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
  2.   D. nr.908/10-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
  3.   L. nr.176/10-10-2008 
LEGE pentru modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
  4.   D. nr.909/10-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
  5.   L. nr.178/13-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
-
  6.   D. nr.918/10-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
-
  7.   L. nr.181/13-10-2008 
LEGE privind înființarea satului Păcălești prin reorganizarea comunei Drăgănești, județul Bihor
-
  8.   D. nr.922/10-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea satului Păcălești prin reorganizarea comunei Drăgănești, județul Bihor
-
  9.   D.C.C. nr.907/16-09-2008 
DECIZIA nr. 907 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
-
  10.   D.C.C. nr.908/16-09-2008 
DECIZIA nr. 908 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea aplicării termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  11.   D.C.C. nr.909/16-09-2008 
DECIZIA nr. 909 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
  12.   D.C.C. nr.910/16-09-2008 
DECIZIA nr. 910 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
-
  13.   D.C.C. nr.911/16-09-2008 
DECIZIA nr. 911 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
-
  14.   H.G. nr.1.304/14-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
A
  15.   O. nr.78/12-10-2008 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importurile paralele de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizație de comercializare și a Procedurii simplificate de obținere a autorizațiilor de comercializare pentru produse medicinale veterinare
A
  16.   O. nr.1.249/07-10-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Autorității Rutiere Române - A.R.R.
-
  17.   O. nr.2.573/C/07-10-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  18.   H. nr.5/15-10-2008 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE privind interpretarea art. 91 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali
-
  19.   H. nr.6/15-10-2008 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE privind interpretarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-


Miercuri, 29 martie 2023, 06:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.