Monitorul Oficial
nr. 715/21 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.173/10-10-2008 
LEGE privind intervențiile active în atmosferă
-
  2.   D. nr.906/10-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind intervențiile active în atmosferă
-
  3.   L. nr.174/10-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
  4.   D. nr.907/10-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
  5.   H.S. nr.51/20-10-2008 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
-
  6.   H.S. nr.52/20-10-2008 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
-
  7.   H.S. nr.53/20-10-2008 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
-
  8.   H.S. nr.54/20-10-2008 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
-
  9.   D.C.C. nr.979/30-09-2008 
DECIZIA nr. 979 din 30 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  10.   D.C.C. nr.983/30-09-2008 
DECIZIA nr. 983 din 30 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 59 alin. 1 și art. 61 din Codul familiei
-
  11.   D.C.C. nr.984/30-09-2008 
DECIZIA nr. 984 din 30 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  12.   D.C.C. nr.985/30-09-2008 
DECIZIA nr. 985 din 30 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1), art. 13 și art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  13.   D.C.C. nr.986/30-09-2008 
DECIZIA nr. 986 din 30 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II raportat la art. I punctul 1 din Legea nr. 193/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, raportat la art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
-
  14.   D.C.C. nr.1.026/07-10-2008 
DECIZIA nr. 1.026 din 7 octombrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
-
  15.   H.G. nr.1.281/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea asociației "Uniunea Croaților din România" ca fiind de utilitate publică
-
  16.   O. nr.1.209/23-09-2008 (M.D.L.P.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București
-


Joi, 30 mai 2024, 00:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.