Monitorul Oficial
nr. 722/24 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.185/21-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori și creditori ai fondului de risc
-
  2.   D. nr.966/20-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori și creditori ai fondului de risc
-
  3.   L. nr.186/21-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
-
  4.   D. nr.967/20-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
-
  5.   L. nr.187/21-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA
-
  6.   D. nr.968/20-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA
-
  7.   L. nr.188/21-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
-
  8.   D. nr.969/20-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
-
  9.   L. nr.189/21-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești
A
  10.   D. nr.970/20-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești
-
  11.   D.C.C. nr.937/23-09-2008 
DECIZIA nr. 937 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 și art. 209 din Codul penal, precum și a prevederilor art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
-
  12.   D.C.C. nr.938/23-09-2008 
DECIZIA nr. 938 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
-
  13.   D.C.C. nr.939/23-09-2008 
DECIZIA nr. 939 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 361 alin. 1 lit. c), art. 3851 alin. 1 lit. c), art. 3856 alin. 3 și art. 38514 alin. 1 din Codul de procedură penală
-
  14.   D.C.C. nr.943/23-09-2008 
DECIZIA nr. 943 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  15.   D.C.C. nr.957/25-09-2008 
DECIZIA nr. 957 din 25 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 alin. (1) pct. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  16.   D.C.C. nr.959/25-09-2008 
DECIZIA nr. 959 din 25 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 din Codul de procedură penală
-
  17.   H.G. nr.1.284/08-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013
-
  18.   Decizie nr.209/22-10-2008 
DECIZIE privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Giugea Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  19.   O. nr.1.216/06-10-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind aprobarea Normativului tehnic pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor - NTLH-050
-
  20.   O. nr.3.080/17-10-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.