Monitorul Oficial
nr. 728/28 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.191/21-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
-
  2.   D. nr.972/20-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
-
  3.   L. nr.198/21-10-2008 
LEGE privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
V
  4.   D. nr.979/20-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
  5.   L. nr.199/21-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
-
  6.   D. nr.980/20-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
-
  7.   L. nr.201/21-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
-
  8.   D. nr.982/20-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
-
  9.   L. nr.202/21-10-2008 
LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  10.   D. nr.983/20-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  11.   D.C.C. nr.1.066/14-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
V
  12.   D.C.C. nr.1.091/14-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală
V
  13.   O.U.G. nr.135/22-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
V
  14.   H.G. nr.1.253/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  15.   H.G. nr.1.320/14-10-2008 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
A
  16.   H.G. nr.1.332/22-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.216/2008 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naționale a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor
-
  17.   Decizie nr.210/27-10-2008 
DECIZIE privind trecerea domnului Florin Andrei din funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile în funcția publică de inspector guvernamental
-
  18.   O. nr.642/21-10-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008
-
  19.   H. nr.10/22-10-2008 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE privind interpretarea art. 41 alin. (6) și art. 50 lit. o) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-


Luni, 06 februarie 2023, 08:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.