Monitorul Oficial
nr. 737/30 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.212/24-10-2008 
LEGE privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
-
  2.   D. nr.993/23-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
-
  3.   L. nr.213/24-10-2008 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
-
  4.   D. nr.994/23-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
-
  5.   H.S. nr.55/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
-
  6.   H.S. nr.56/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
-
  7.   H.S. nr.57/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
-
  8.   H.S. nr.58/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru titular și a unui membru supleant ai Consiliului Național de Integritate
-
  9.   H.S. nr.59/28-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru alegerea unui secretar al Senatului
-
  10.   H.S. nr.60/28-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru alegerea președintelui Senatului
-
  11.   H.S. nr.61/28-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru alegerea unui secretar al Senatului
-
  12.   H.S. nr.62/29-10-2008 
HOTĂRÂRE privind bugetul Senatului pe anul 2009
A
  13.   D.C.C. nr.1.055/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i), art. 45 alin. (2) și art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
  14.   H.G. nr.1.335/22-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.549/2004 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Varianta ocolitoare a municipiului Pitești"
-
  15.   H.G. nr.1.336/22-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 683/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării "Varianta ocolitoare a municipiului Pitești"
-
  16.   H.G. nr.1.363/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea participării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Expoziția internațională de echipamente și produse din domeniul agriculturii, zootehniei și alimentației "INDAGRA FARM", București, în perioada 5-9 noiembrie 2008
-
  17.   H.G. nr.1.367/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru achiziționarea de aparatură medicală
-
  18.   O. nr.1.268/10-10-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SAFA privind evaluarea siguranței zborului la aeronavele din terțe țări, ediția 02/2008
A
  19.   O. nr.1.803/29-10-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind stabilirea prețurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, precum și bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
V
  20.   O. nr.1.804/29-10-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2008 și a Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea Listei și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2008
-
  21.   O. nr.1.805/29-10-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind prelungirea valabilității Ordinului ministrului sănătății publice nr. 884/2007 pentru ajustarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 19:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.