Monitorul Oficial
nr. 739/31 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.223/28-10-2008 
LEGE privind susținerea învățământului preșcolar
V
  2.   D. nr.1.003/24-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind susținerea învățământului preșcolar
-
  3.   L. nr.225/28-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun
-
  4.   D. nr.1.005/24-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun
-
  5.   D.C.C. nr.994/07-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 și art. 30 alin. 1, 2 și 4 din Codul de procedură civilă
V
  6.   D.C.C. nr.999/07-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  7.   D.C.C. nr.1.014/07-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c), d) și e), art. 54, art. 59, art. 107, art. 131 și art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  8.   O.U.G. nr.136/28-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învățământ în anul 2008
V
  9.   H.G. nr.1.308/14-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș
-
  10.   O. nr.1.313/22-10-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a certificatelor de competență
A
  11.   O. nr.1.679/756/03-10-2008 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008
-
  12.   O. nr.759/07-10-2008 (C.N.A.S.)
ORDIN privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/ subprograme naționale de sănătate din cadrul Programului național de sănătate cu scop curativ
A


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 15:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.