Monitorul Oficial
nr. 749/6 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.249/31-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
-
  2.   D. nr.1.057/30-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
-
  3.   L. nr.254/31-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
-
  4.   D. nr.1.062/30-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
-
  5.   D. nr.1.066/04-11-2008 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-șef de poliție cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative
-
  6.   D. nr.1.067/04-11-2008 
DECRET pentru numirea în funcția de procuror-șef adjunct al Secției de resurse umane și documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
-
  7.   D. nr.1.073/04-11-2008 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  8.   D.C.C. nr.1.030/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, precum și ale art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  9.   D.C.C. nr.1.031/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) și (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  10.   D.C.C. nr.1.034/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 181 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  11.   D.C.C. nr.1.037/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1 teza întâi, art. 399 alin. 21, art. 399 alin. 3 și art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă
V
  12.   D.C.C. nr.1.038/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 197 alin. 4 și art. 337 din Codul de procedură penală
V
  13.   O.U.G. nr.139/28-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea organizării Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
V
  14.   O.U.G. nr.140/28-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
V
  15.   O.U.G. nr.141/28-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
V
  16.   H.G. nr.1.354/22-10-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  17.   H.G. nr.1.373/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România
V
  18.   H.G. nr.1.384/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect al județului Ialomița
-
  19.   H.G. nr.1.385/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Ialomița de către domnul Mocănescu Georgian
-
  20.   Decizie nr.219/04-11-2008 
DECIZIE privind trecerea domnului Drăgan Gabriel Vasile din funcția publică de secretar general în cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în funcția publică de inspector guvernamental
-
  21.   Decizie nr.220/04-11-2008 
DECIZIE privind trecerea domnului Caramitru Stelian din funcția publică de prefect al județului Ialomița în funcția publică de secretar general în cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
-
  22.   O. nr.1.267/10-10-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea regulilor de desfășurare a operațiunilor de scafandrerie în porturi și în apele naționale navigabile ale României
-
  23.   O. nr.1.312/22-10-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 322/2006 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
A
  24.   O. nr.2.596/13-10-2008 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului Casa "Anastasiu Boiu", str. Zaharia Boiu nr. 27, municipiul Sibiu
-
  25.   O. nr.2.597/13-10-2008 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casă", str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 1, municipiul Cluj-Napoca
-
  26.   O. nr.2.598/13-10-2008 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului Biserica "Adormirea Maicii Domnului", satul Stănija, comuna Buceș, județul Hunedoara
-
  27.   O. nr.2.599/13-10-2008 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi, str. Vasile Lupu nr. 70, municipiul Iași
-
  28.   O. nr.2.600/13-10-2008 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Grajdurile Regimentului 7 Roșiori", str. Codrescu nr. 17, municipiul Iași
-
  29.   O. nr.2.607/15-10-2008 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a monumentului funerar "Golgotta", Str. Eternității nr. 121, Cimitirul "Eternitatea", municipiul Iași
-
  30.   Decizie nr.939/10-10-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale MERCEDES - BENZ INSURANCE BROKER - S.R.L.
-
  31.   Decizie nr.942/10-10-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale INTEGRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  32.   Decizie nr.944/10-10-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
Rectificare:
  33.   O. nr.171/C/31-01-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române unor persoane
-
  34.   O. nr.1.355/C/20-05-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  35.   O. nr.1.587/C/06-06-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  36.   O. nr.1.891/C/08-07-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  37.   O. nr.2.451/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Joi, 02 februarie 2023, 19:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.