Monitorul Oficial
nr. 753/7 noiembrie 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.996/07-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 și ale art. 5 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005
V
  2.   D.C.C. nr.1.002/07-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
V
  3.   D.C.C. nr.1.003/07-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  4.   D.C.C. nr.1.004/07-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 pct. 8 și 9, art. 3041 și art. 581 din Codul de procedură civilă, ale art. 480 din Codul civil și ale art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
V
  5.   D.C.C. nr.1.041/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1) și (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) și ale art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  6.   H.G. nr.1.397/04-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea modelului proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008
-


Joi, 09 februarie 2023, 11:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.