Monitorul Oficial
nr. 765/13 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.266/07-11-2008 
Legea farmaciei
V
  2.   D. nr.1.078/06-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii farmaciei
-
  3.   O.U.G. nr.147/04-11-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
V
  4.   O.U.G. nr.148/04-11-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  5.   H.G. nr.1.409/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Licenței de concesiune nr. 5.810/2004 a activității miniere de exploatare a andezitului industrial și de construcții, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială HODACO PRODCOMPEX - S.R.L.
-
  6.   H.G. nr.1.410/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 17 Pârâieni, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială FORAJ SONDE - S.A. Craiova
-
  7.   H.G. nr.1.411/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Licenței de concesiune nr. 5.865/2005 a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială TENDER - S.A.
-
  8.   H.G. nr.1.412/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Licenței de concesiune a activității miniere de exploatare a calcarului dolomitic cu brucit nr. 7.941/2006, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială GEOASSET - S.R.L.
-
  9.   Decizie nr.224/12-11-2008 
DECIZIE privind constituirea Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor
-
  10.   Decizie nr.226/12-11-2008 
DECIZIE privind eliberarea, la cerere, a domnului Emanoil Neguț din funcția de secretar de stat, șef al Departamentului de Control al Guvernului
-
  11.   Decizie nr.227/12-11-2008 
DECIZIE privind exercitarea atribuțiilor secretarului de stat, șeful Departamentului de Control al Guvernului
A
  12.   O. nr.83/02-10-2008 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor privind identificarea și înregistrarea porcinelor, ovinelor și caprinelor, precum și a Programului acțiunilor privind identificarea și înregistrarea bovinelor
A
  13.   O. nr.353/04-11-2008 (A.N.P.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de evaluare și selectare a centrelor de consultanță și informare a consumatorilor, din cadrul asociațiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat
-
  14.   O. nr.3.285/06-11-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 911/2007
-


Joi, 28 septembrie 2023, 11:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.