Monitorul Oficial
nr. 778/20 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.284/14-11-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
-
  2.   D. nr.1.114/13-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
-
  3.   L. nr.285/14-11-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
-
  4.   D. nr.1.115/13-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
-
  5.   L. nr.286/14-11-2008 
LEGE pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2007/436/CE, Euratom, privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene
-
  6.   Decizie/07-06-2007 
DECIZIA Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (2007/436/CE, Euratom)
-
  7.   D. nr.1.116/13-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2007/436/CE, Euratom, privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene
-
  8.   D.C.C. nr.1.102/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  9.   D.C.C. nr.1.103/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală
V
  10.   D.C.C. nr.1.104/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
V
  11.   D.C.C. nr.1.126/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și ale art. 2 alin. (2) și art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
V
  12.   D.C.C. nr.1.127/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  13.   D.C.C. nr.1.146/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor alin. (1) al articolului unic din Legea nr. 455/2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acțiunile și cererile în justiție formulate de cultele religioase recunoscute din România
V
  14.   D.C.C. nr.1.147/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 131 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  15.   D.C.C. nr.1.148/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
V
  16.   D.C.C. nr.1.149/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 193/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
V
  17.   O.U.G. nr.155/12-11-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
A
  18.   O.U.G. nr.156/12-11-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
V
  19.   H.G. nr.1.435/12-11-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum județean situat în comuna Arieșeni, județul Alba
-
  20.   H.G. nr.1.437/12-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
-
  21.   H.G. nr.1.464/19-11-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul privat al statului și în administrarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, în scopul realizării unui centru social-filantropic, cultural, spiritual și educațional
-
  22.   O. nr.1.844/06-11-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.297/2008 pentru aprobarea Listei și prețurilor de decontare ale materialelor sanitare care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentruaprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2008
-
  23.   O. nr.1.907/18-11-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad
-
  24.   O. nr.3.344/13-11-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.254/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2008
-
  25.   C. nr.37/14-11-2008 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație a unei noi bancnote cu valoarea nominală de 10 lei, reproiectată
-
  26.   H. nr.11/17-11-2008 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE privind interpretarea art. 39 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 01:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.