Monitorul Oficial
nr. 780/21 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.288/14-11-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale
-
  2.   D. nr.1.118/13-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale
-
  3.   L. nr.298/18-11-2008 
LEGE privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
V
  4.   D. nr.1.128/17-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
-
  5.   D. nr.1.097/12-11-2008 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării
-
  6.   D.C.C. nr.1.064/14-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
V
  7.   D.C.C. nr.1.065/14-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
V
  8.   O.U.G. nr.168/19-11-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat
V
  9.   H.G. nr.1.374/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale Companiei Naționale "Transelectrica" - S.A. și Societății Comerciale "Hidroelectrica" - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor
-
  10.   H.G. nr.1.444/12-11-2008 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei părți de imobil, aflată în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  11.   H.G. nr.1.446/12-11-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 11 la Contractul de explorare și împărțire a producției pentru perimetrele XIII Pelican și XV Midia, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Sterling Resources Ltd.
-
  12.   H.G. nr.1.467/19-11-2008 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, județul Hunedoara
-
  13.   H.G. nr.1.468/19-11-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subvențiilor pe produse și a subvențiilor privind protecția socială, acordate companiilor, societăților naționale și societăților comerciale din sectorul minier 22
-
  14.   Decizie nr.LXXXI/10-12-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. LXXXI (81) din 10 decembrie 2007
-
  15.   Decizie nr.LXXXII/10-12-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. LXXXII (82) din 10 decembrie 2007
-
  16.   Decizie nr.LXXXIII/10-12-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. LXXXIII (83) din 10 decembrie 2007
-
  17.   C.E.D.O./29-04-2008 
Hotărârea din 29 aprilie 2008 în Cauza Spînu împotriva României
-


Joi, 20 iunie 2024, 02:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.