Monitorul Oficial
nr. 814/4 decembrie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.188/25-11-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
V
  2.   O.U.G. nr.190/25-11-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind efectuarea plății contribuției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel
V
  3.   H.G. nr.1.457/12-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate
-
  4.   H.G. nr.1.523/25-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției voluntare anuale a României la Fondul de Finanțare pentru Cooperare Tehnică al Națiunilor Unite pe anii 2008 și 2009, pentru susținerea activităților Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
-
  5.   H.G. nr.1.536/25-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003
A
  6.   H.G. nr.1.543/25-11-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  7.   H.G. nr.1.551/25-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping
A
  8.   H.G. nr.1.555/25-11-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Comerciale "Radioactiv Mineral Măgurele" - S.A., aflată în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
  9.   H.G. nr.1.556/25-11-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor spații din imobilul aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală
-
  10.   H.G. nr.1.557/25-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înființarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
-
  11.   H.G. nr.1.560/25-11-2008 
HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2008 a cuantumului plăților directe unice pe suprafață, al plăților naționale directe complementare în sectorul vegetal, al plăților pentru culturi energetice și al plăților separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură
-
  12.   O. nr.236/25-11-2008 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  13.   O. nr.3.299/07-11-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea publicării Acordului dintre Guvernul Republicii Federale Germania și Guvernul României privind colaborarea tehnică pentru anul 2006
-
  14.   C. nr.39/28-11-2008 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind interzicerea utilizării instrumentelor de plată de debit de tipul cecului, cambiei și biletului la ordin în format vechi
-
  15.   C. nr.40/28-11-2008 (B.N.R.)
CIRCULARĂ pentru modificarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Națională a României pentru serviciile de plăți fără numerar
V
Rectificare:
  16.   O.U.G. nr.53/28-06-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la București la 29 mai 2006
V
  17.   O. nr.3.181/C/03-12-2007 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  18.   H.G. nr.615/11-06-2008 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  19.   O.G. nr.22/20-08-2008 
ORDONANȚĂ privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
A
  20.   O. nr.1.250/07-10-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
A
  21.   H.G. nr.1.155/24-09-2008 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-


Luni, 27 mai 2024, 15:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.