Monitorul Oficial
nr. 843/15 decembrie 2008

Publicare
  1.   H.G. nr.1.611/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea
-
  2.   H.G. nr.1.610/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a unui monument de for public
-
  3.   H.G. nr.1.617/04-12-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999
V
  4.   H.G. nr.1.660/10-12-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia și a sumelor totale alocate fiecărei activități, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal și sectorul de îmbunătățiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activități, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007
-
  5.   O. nr.558/05-09-2008 (M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse privind aprobarea unor corrigenda la ghidurile solicitantului pentru proiecte de grant și proiecte strategice
-
  6.   O. nr.734/09-12-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură
-


Miercuri, 22 mai 2024, 08:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.