Monitorul Oficial
nr. 874/23 decembrie 2008

Publicare
  1.   D. nr.1.330/17-12-2008 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  2.   D.C.C. nr.1.315/02-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22-28 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  3.   O. nr.759/19-12-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitățile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, precum și condițiile de eligibilitate
-
  4.   O. nr.1.514/12-12-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluțiile MSC.156(78) și MSC.180(79) ale Comitetului Securității Maritime din 20 mai 2004, respectiv 9 decembrie 2004
-
  5.   O. nr.1.748/16-12-2008 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
-
  6.   O. nr.3.168/C/12-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  7.   O. nr.3.604/09-12-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003
-


Joi, 30 noiembrie 2023, 00:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.