Monitorul Oficial
nr. 886/29 decembrie 2008

Publicare
  1.   D. nr.1.274/03-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  2.   D. nr.1.365/22-12-2008 
DECRET privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 41 Transport "Bobâlna"
-
  3.   D.C.C. nr.1.289/02-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic, pct. 2, anexa nr. 2 din Legea nr. 220/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
V
  4.   D.C.C. nr.1.298/02-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
V
  5.   D.C.C. nr.1.307/02-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 și art. 96-99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
V
  6.   D.C.C. nr.1.341/09-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 și art. 25 din Legea locuinței nr. 114/1996, precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
V
  7.   D.C.C. nr.1.342/09-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  8.   D.C.C. nr.1.349/09-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
V
  9.   D.C.C. nr.1.357/11-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 și 43 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
V
  10.   D.C.C. nr.1.358/11-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
V
  11.   D.C.C. nr.1.366/11-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 și art. 403 din Codul de procedură civilă
V
  12.   D.C.C. nr.1.388/16-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind somația de plată
V
  13.   O. nr.113/17-12-2008 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală
V
  14.   O. nr.5.258/02-09-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea programelor școlare, curriculum diferențiat, filiera vocațională, profil teologic reformat
-
  15.   O. nr.5.259/02-09-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea programelor școlare, curriculum diferențiat, filiera vocațională, profil teologic adventist
-
  16.   C.E.D.O./07-02-2008 
Hotărârea din 7 februarie 2008 în Cauza Șerbănescu împotriva României
-


Vineri, 09 decembrie 2022, 16:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.