Monitorul Oficial
nr. 182/24 martie 2009

Publicare
  1.   L. nr.36/13-03-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
  2.   L. nr.37/13-03-2009 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice
-
  3.   D. nr.420/13-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice
-
  4.   D. nr.419/13-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
  5.   L. nr.38/13-03-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
-
  6.   D. nr.421/13-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
-
  7.   D.C.C. nr.84/20-01-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53, art. 54 și art. 55 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
V
  8.   H.G. nr.284/11-03-2009 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
-
  9.   Decizie nr.362/23-03-2009 
DECIZIE privind revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a unor reprezentanți ai Guvernului
-
  10.   Decizie nr.363/23-03-2009 
DECIZIE privind eliberarea domnului Eugen Coifan din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
-
  11.   Decizie nr.364/23-03-2009 
DECIZIE privind numirea doamnei Iustina Radu în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
-
  12.   Decizie nr.365/23-03-2009 
DECIZIE privind numirea domnului Cătălin Florin Teodorescu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
-
  13.   O. nr.180/18-03-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitățile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, precum și condițiile de eligibilitate
-


Marți, 23 iulie 2024, 06:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.