Monitorul Oficial
nr. 224/7 aprilie 2009

Publicare
  1.   L. nr.51/01-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
A
  2.   D. nr.472/31-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
  3.   L. nr.52/01-04-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
  4.   D. nr.473/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
  5.   L. nr.53/01-04-2009 
LEGE privind transmiterea unor imobile, clădiri și terenuri, din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj- Napoca în domeniul public al comunei Jucu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, județul Cluj
-
  6.   D. nr.474/31-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor imobile, clădiri și terenuri, din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, județul Cluj
-
  7.   L. nr.55/01-04-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
-
  8.   D. nr.476/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
-
  9.   L. nr.56/01-04-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
-
  10.   D. nr.477/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
-
  11.   L. nr.57/01-04-2009 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învățământ în anul 2008
-
  12.   D. nr.478/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învățământ în anul 2008
-
  13.   D.C.C. nr.236/19-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a capitolului IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
V
  14.   D.C.C. nr.323/05-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  15.   O. nr.A/960/10-03-2009 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului sub forma schimbului de scrisori, semnat la Viena la 21 ianuarie 2009, respectiv 10 februarie 2009, dintre Națiunile Unite și Guvernul României, cu privire la organizarea unui seminar subregional pe tema implicațiilor juridice la nivel național ale implementării rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în materie de terorism la București, în perioada 1-2 aprilie 2009
-


Vineri, 19 iulie 2024, 01:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.