Monitorul Oficial
nr. 269/24 aprilie 2009

Publicare
  1.   D. nr.638/22-04-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Colan
-
  2.   D. nr.639/22-04-2009 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  3.   O.U.G. nr.38/22-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 39 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
V
  4.   H.G. nr.466/22-04-2009 
HOTĂRÂRE privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al județului Dolj
-
  5.   H.G. nr.467/22-04-2009 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Dolj de către domnul Georgescu Eugen
-
  6.   O. nr.58/15-04-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind abrogarea Ordinului ministrului de interne nr. 90/2001 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administrației publice centrale și locale, precum și a personalului tehnic al agenților economici și instituțiilor, cu atribuții de îndrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
-
  7.   O. nr.185/24-02-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la instrucțiunile privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluțiile MSC.125(75) din 24 mai 2002, MSC.144(77) din 5 iunie 2003 și MSC.197(80) din 20 mai 2005 ale Comitetului Securității Maritime
A
  8.   O. nr.1238/C/16-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-
  9.   O. nr.3607/03-04-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind prorogarea unor termene și perioade prevăzute în Calendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.742/2008 în Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.743/2008, și în Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul București și județele nominalizate în Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.741/2008
-
  10.   O. nr.491/06-04-2009 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007
A
Republicare:
  11.   L. nr.96/16-04-2007 
LEGE privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
V


Joi, 02 februarie 2023, 19:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.