Monitorul Oficial
nr. 285/30 aprilie 2009

Publicare
  1.   L. nr.118/24-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției
-
  2.   D. nr.696/24-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției
-
  3.   L. nr.119/24-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de masterat și din învățământul universitar de doctorat
-
  4.   D. nr.698/24-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de masterat și din învățământul universitar de doctorat
-
  5.   L. nr.120/24-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
A
  6.   D. nr.699/24-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
-
  7.   D.C.C. nr.431/26-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  8.   D.C.C. nr.457/31-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I și art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
V
  9.   D.C.C. nr.467/02-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
V
  10.   H.G. nr.449/15-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
-
  11.   O. nr.434/03-04-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranță la navele de navigație interioară care arborează pavilion român
-
  12.   O. nr.1129/17-04-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 9.647/2007
A
  13.   H. nr.2/27-04-2009 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE pentru interpretarea art. 146 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
Rectificare:
  14.   O. nr.2.356/C/12-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.2.453/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   O. nr.2.491/C/26-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  17.   O. nr.2.862/C/07-11-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  18.   O. nr.3.243/C/22-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  19.   O. nr.408/C/30-01-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Marți, 28 martie 2023, 13:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.