Monitorul Oficial
nr. 286/30 aprilie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.129/03-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 921 teza a doua din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.538/09-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Codul de procedură civilă
V
  3.   O.U.G. nr.40/22-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
V
  4.   O.U.G. nr.41/28-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
V
  5.   H.G. nr.482/28-04-2009 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Administrației Prezidențiale pe anul 2009 din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
-
  6.   H.G. nr.483/28-04-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea raportului de serviciu al subprefectului județului Botoșani, domnul Șalgău-Aniței David, prin transfer la cerere într-o funcție publică de conducere vacantă în cadrul Instituției Prefectului din Județul Botoșani
-
  7.   H.G. nr.484/28-04-2009 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către domnul Popa Paul
-
  8.   H.G. nr.488/28-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
A
  9.   H.G. nr.489/28-04-2009 
HOTĂRÂRE privind finanțarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale și de diplomație publică organizate în țară și la misiunile României din străinătate, pentru aniversarea Zilei Europei și a Zilei Eroilor
-
  10.   Decizie nr.516/30-04-2009 
DECIZIE privind numirea domnului Stoica Ion în funcția publică de secretar general al Ministerului Administrației și Internelor
-
  11.   Decizie nr.517/30-04-2009 
DECIZIE privind numirea domnului Ghimpău Aurelian în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Administrației și Internelor
-
  12.   Decizie nr.518/30-04-2009 
DECIZIE privind numirea domnului Teodorescu Octav-Virgiliu în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Administrației și Internelor
-
  13.   Decizie nr.519/30-04-2009 
DECIZIE privind desemnarea domnului Marian Neagu să exercite, cu caracter temporar, atribuțiile secretarului general al Comisiei Naționale de Prognoză
-
  14.   O. nr.24/28-04-2009 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului pentru anul 2009 și a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor pentru anul 2009
-
  15.   O. nr.488/27-04-2009 (M.M.)
ORDIN al ministrului mediului privind modificarea art. 9 din anexa la Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
-


Vineri, 09 decembrie 2022, 00:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.