Monitorul Oficial
nr. 347/25 mai 2009

Publicare
  1.   O.U.G. nr.46/13-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale
V
  2.   H.G. nr.585/13-05-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului
A
  3.   H.G. nr.592/13-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008
-
  4.   O. nr.4123/11-05-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala primară "Sfânta Maria" din Brăila
-
  5.   O. nr.4124/11-05-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare" din Ploiești
-
  6.   O. nr.4125/11-05-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Creștină "Bunul Păstor" din Ghiroda
-
  7.   O. nr.4126/11-05-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul "Ioan Slavici" din Timișoara
-
  8.   O. nr.4127/11-05-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul economic "Petre Aurelian" din Brăila
-
  9.   O. nr.4128/11-05-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Maestre Pie" din Târgu Jiu
-
Rectificare:
  10.   O. nr.3.038/C/02-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  11.   O. nr.3.242/22-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  12.   O. nr.15/19-03-2009 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare
A
  13.   O. nr.1134/C/07-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.211/701/03-04,17-04-2009 (M.D.R.L., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției publice naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 6/136/2009
A


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 00:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.