Monitorul Oficial
nr. 434/25 iunie 2009

Publicare
  1.   O.U.G. nr.74/17-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
V
  2.   O. nr.1364/4201/11-06,16-06-2009 (M.M.F.P.S., I.N.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind completarea Clasificării ocupațiilor din România
-
  3.   Decizie nr.71/25-05-2009 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 264 A din 2 decembrie 2008 a Curții de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală
-


Vineri, 14 iunie 2024, 05:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.