Monitorul Oficial
nr. 452/1 iulie 2009

Publicare
  1.   H.S. nr.14/30-06-2009 
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate
-
  2.   D.C.C. nr.753/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (4) și art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
V
  3.   O.U.G. nr.84/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
V
  4.   O.U.G. nr.85/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
V
  5.   O.U.G. nr.86/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naționale
V
  6.   O.U.G. nr.87/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
V
  7.   O.U.G. nr.88/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  8.   O.U.G. nr.89/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naționale și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
V
  9.   H.G. nr.710/10-06-2009 
HOTĂRÂRE privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum județean și a unor drumuri locale, încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene a unui drum local neclasat și a unui drum vicinal, precum și modificarea traseului și a lungimii unui drum județean existent, situate în județul Brașov
-
  10.   H.G. nr.750/24-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea repatrierii în Federația Rusă a materialului nuclear conținând uraniu puternic îmbogățit, neiradiat și neutilizat
-
  11.   O. nr.67/25-06-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare și utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007
A
  12.   O. nr.70/26-06-2009 (O.N.P.C.S.B.)
ORDIN pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declarației de cooperare dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Agenția de Informații Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism
-
  13.   Declarație/28-05-2009 
Declarație între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Agenția de Informații Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism
-
  14.   O. nr.1785/29-06-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declarațiilor vamale întocmite prin procedee informatice
A
  15.   O. nr.2175/29-06-2009 (M.F.P.)
ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
  16.   O. nr.2185/30-06-2009 (M.F.P.)
ORDIN privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2009
-
  17.   C. nr.21/01-07-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna iulie 2009
-


Joi, 01 decembrie 2022, 23:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.