Monitorul Oficial
nr. 535/3 august 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.811/15-07-2009 
HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță județeană și schimbarea denumirii Muzeului Județean Vâlcea
-
  2.   H.G. nr.813/15-07-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.165/2007 pentru stimularea creșterii economice prin sprijinirea realizării de investiții
-
  3.   H.G. nr.836/22-07-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri imobile, aflate în proprietatea publică a statului, în administrarea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
-
  4.   H.G. nr.842/22-07-2009 
HOTĂRÂRE privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui sector de drum nenominalizat, precum și modificarea lungimii unui drum județean existent, situate în județul Hunedoara
-
  5.   O. nr.1.558/C/01-06-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna
A
Rectificare:
  6.   D. nr.226/30-11-1992 
DECRET privind conferirea titlurilor de "Erou-martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989", a titlului de "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989" și a medaliei "Revolutia Romana din Decembrie 1989"
-
Republicare:
  7.   L. nr.144/21-05-2007 
LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
Rectificare:
  8.   O. nr.2.450/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  9.   O. nr.2.607/C/13-10-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  10.   O. nr.649/C/24-02-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  11.   O. nr.741/C/02-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  12.   O. nr.865/C/12-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  13.   O. nr.1134/C/07-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.1214/C/14-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.1237/C/16-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   O. nr.1239/C/16-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  17.   O. nr.1406/C/12-05-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  18.   O. nr.1637/C/12-06-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  19.   O. nr.39/08-07-2009 (C.N.V.M.)
ORDIN privind aprobarea Instrucțiunii nr. 4/2009 de modificare a Instrucțiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006
A


Joi, 29 februarie 2024, 18:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.