Monitorul Oficial
nr. 633/24 septembrie 2009

Publicare
  1.   H.S. nr.18/23-09-2009 
HOTĂRÂRE privind alegerea unui membru în Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al societății civile
-
  2.   O.U.G. nr.100/23-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
V
  3.   H.G. nr.956/19-08-2009 
HOTĂRÂRE privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010
A
  4.   H.G. nr.965/26-08-2009 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.319/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea, precum și a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   H.G. nr.1.007/02-09-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală
A
  6.   H.G. nr.1.017/09-09-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Brăila, municipiul Brăila, Str. Viilor - str. Vadul Catagaței, etapa III", derulat prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  7.   H.G. nr.1.018/09-09-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
-
  8.   H.G. nr.1.019/09-09-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea parțială a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Caracal și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, județul Olt
-
  9.   H.G. nr.1.021/09-09-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Gurasada și în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurasada, județul Hunedoara
-
  10.   H.G. nr.1.026/09-09-2009 
HOTĂRÂRE privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri și sectoare de drumuri de interes local, situate în județul Hunedoara
-
  11.   H.G. nr.1.036/23-09-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 639/2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-
  12.   Decizie nr.611/22-09-2009 
DECIZIE privind numirea domnului Roman Ioan în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
  13.   O. nr.113/17-09-2009 (O.S.I.M.)
ORDIN al directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci pentru modificarea Instrucțiunilor Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci nr. 108/2002 de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
-
  14.   O. nr.229/16-09-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind alocarea sumelor în vederea compensării creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
-
  15.   O. nr.5.092/08-09-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
-
Rectificare:
  16.   D. nr.226/30-11-1992 
DECRET privind conferirea titlurilor de "Erou-martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989", a titlului de "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989" și a medaliei "Revolutia Romana din Decembrie 1989"
-
  17.   D. nr.37/26-02-2000 
DECRET privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989 și a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989
-
  18.   O. nr.3.168/C/12-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  19.   O. nr.741/C/02-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  20.   O. nr.1238/C/16-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-
  21.   O. nr.1408/C/12-05-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  22.   O. nr.1405/C/12-05-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  23.   O. nr.1409/C/12-05-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  24.   O. nr.1636/C/12-06-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  25.   O. nr.1635/C/12-06-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  26.   O. nr.1637/C/12-06-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  27.   O. nr.1711/C/19-06-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  28.   O. nr.1.783/C/01-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  29.   O. nr.1.785/C/01-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  30.   O. nr.1.782/C/01-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  31.   O. nr.1.825/C/03-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  32.   O. nr.1.995/C/20-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Joi, 02 februarie 2023, 19:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.