Monitorul Oficial
nr. 644/30 septembrie 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.1.032/23-09-2009 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 576/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile, proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Infrastructura conexă pe teritoriul românesc al obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin»", municipiul Calafat, județul Dolj
-
  2.   H.C.D. nr.42/29-09-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  3.   H.G. nr.1.052/23-09-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructură rutieră și de mediu afectate de inundații în perioada aprilie - mai și iulie august 2005, ce vor beneficia de finanțări din Programul PHARE 2005
-
  4.   H.G. nr.1.053/23-09-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Bazin de înot de polo — str. Eugen Popa, f. n., Arad, județul Arad” din cadrul Programului ”Bazine de înot”, realizat prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” — S.A.
-
  5.   O. nr.79/15-09-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2008 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieței centralizate participanților la piețele administrate de acesta și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice
A
  6.   O. nr.2.530/C/18-09-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Sâmbătă, 25 mai 2024, 14:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.