Monitorul Oficial
nr. 693/15 octombrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.318/13-10-2009 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate și sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la București la 25 iulie 2008 și la Sofia la 26 august 2008
-
  2.   D. nr.1.467/13-10-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate și sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la București la 25 iulie 2008 și la Sofia la 26 august 2008
-
  3.   L. nr.320/13-10-2009 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
-
  4.   D. nr.1.469/13-10-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
-
  5.   H.G. nr.1.040/23-09-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la București și Washington la 31 martie 2009 și, respectiv, la București la 29 aprilie 2009 și la Washington la 30 aprilie 2009 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București la 27 noiembrie 2006
-
  6.   O. nr.4.857/31-08-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind aprobarea programelor școlare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 și 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar
-
  7.   O. nr.6.930/04-08-2009 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Japoniei privind Programul de voluntari culturali japonezi, încheiat în forma simplificată a schimbului de scrisori la București la 22 ianuarie 2009
-
  8.   H. nr.24/07-10-2009 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei nr. 16/2009 privind modificarea și completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008
A
  9.   H. nr.25/07-10-2009 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei nr. 17/2009 privind modificarea și completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008
-


Vineri, 02 iunie 2023, 18:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.